E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 60,29

Prijs en omschrijving gebaseerd op het huidige jaar 2021

Kies een eerder jaar

Wat is het?

Na een wortelkanaalbehandeling is het binnenste vroeger levende deel van de tand of kies hol. Deze ruimte wordt de pulpakamer genoemd. Deze pulpakamer moet goed worden afgesloten om de wortelkanalen te beschermen tegen (her)infectie en om de tand of kies te verstevigen.

Dit tarief is voor het aanbrengen van een diepe vulling in de pulpkamer.

Wat is in het tarief inbegrepen?