Kosten van een tandvleesbehandeling bij parodontitis

Een behandeling bij de tandarts bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Daarom staan er na een behandeling, bijvoorbeeld het maken van een vulling of een wortelkanaalbehandeling, vaak verschillende codes op de rekening. Dat komt doordat niet alle dingen die de tandarts moet doen onder één code kan vallen.

Hieronder is een voorbeeld te zien van de kosten van een parodontale behandeling bij ernstige parodontitis.

De behandeling bestaat uit verschillende stappen die zijn beschreven in de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk. De behandeling bestaat uit verschillende stappen. Allereerst een uitgebreid onderzoek en intensief reinigen (initiële therapie) om vervolgens de gezondheid van het tandvlees te herbeoordelen. Daarna kan bepaald worden of aanvullende maatregelen nodig zijn zoals een flapoperatie en wordt ook de nazorg bepaald om te voorkomen dat de ontsteking terugkomt of weer erger wordt.

De codes die nodig zijn voor jouw parodontale behandeling, kunnen afwijken van dit voorbeeld. De situatie kan ernstiger of minder ernstig zijn of tandvleeschirurgie is niet noodzakelijk. De codes voor de nazorg (T41, T42, T43, T44) die meerdere keren per jaar moet worden uitgevoerd zijn niet meegenomen met deze begroting.

Behandeling volgens de richtlijn is de gouden standaard maar u kunt er altijd voor kiezen om op een andere wijze behandeld te worden. Dit alles moet wel goed besproken worden met uw tandarts of mondhygiënist.